»

» Maanteeamet

Seadused Riigi Teatajast:

1.Liiklusseadus      UUS LIIKLUSSEADUS (jõustub 01.01.2011)

2.Teeseadus 

3.Mootorsõidukijuhi teadmiste ja oskuste liiklusalased  kvalifikatsiooni nõuded

4.Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise eeskiri

5.Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord (Määrus nr 42) 

6.Mootorsõidukijuhi koolitamisloa väljastamise ja kehtetuks tunnistamise kord

7.Nõuded mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioonile, riiklik õppekava ning õpetajale koolitamise õigust tõendava tunnistuse andmise ja kehtetuks tunnistamise eeskiri

8.Nõuded mootorsõidukijuhi esmaabialasele väljaõppele

9.A-kategooria ja A1 alamkategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava

10.B- kategooria ja B1 alamkategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava

11.C-kategooria ja C1-alamkategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava

12.D-kategooria ja D1-alamkategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava

13.BE-, CE- ja DE- kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklik õppekava

14.Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid

15.Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord 

16.Nõuded mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioonile, riiklik õppekava ning õpetajale koolitamise õigust tõendava tunnistuse andmise ja kehtetuks tunnistamise eeskiri

17.Mootorsõidukijuhi ettevalmistamist ja riiklikke õppekavasid kehtestavate määruste muutmine