EAKL-i tegevusalad:
  • EAKL liikmete ettepanekul nende huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsemisorganites.
  • Osalemine EAKL ja tema liikmeid puudutavate seaduste väljatöötamisel, s.h. oma seisukohtade avaldamine Eesti Liiklusohutuse Maanteedeameti väljatöötamisel olevate projektide kohta.
  • Turu- ja kliendiuuringute korraldamine.
  • Sõidukijuhtide õpetajatele täienduskoolituse korraldamine.
  • Autokoolide tegevust puudutava ja ohutu liikluse põhimõtteid propageeriva informatsiooni levitamine, s.h. reklaam- ja muude trükiste väljaandmine.
  • Oma liikmetele õigusabi ja konsultatsioonide andmine.
  • Muu tegevus, mis on vajalik EAKL eesmärkide saavutamiseks.