Tere tulemast!

Vanast ajast on teada, et ühistegevuses peitub jõud. Igat autokooli eraldi ei aktsepteeri riigiasutused ettepanekute tegemisel, küll aga Autokoolide Liitu. 

Liidu liikmed võiksid ja saaksid teha muudatuste ettepanekuid sõidukijuhtide ettevalmistamiseks, et need hiljem vormitaks seadusteks ja määrusteks. Senini on enamus autokoole õppematerjale ise valmistanud, odavam tuleb aga need teha paljudele koolidele koos ning ka õpetamise tase ühtlustuks selle läbi. 

Praeguseks juba aktsepteerib EAKL-i tegemisi Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Maanteeamet ja paljud teised riiklikud asutused.