EAKL juhatus on välja töötanud edumeelsete autokoolide täiendavad vabatahtlikud kohustused, et tõsta ja arendada sõidukijuhtide koolituse taset. Need on täiendavad nõuded lisaks riiklikult kehtestatutele. EAKL liikmeskool, kes need nõuded täidab, saab vastava sertifikaadi, autokooli nimi märgitakse õppematerjalides ja kodulehel õpilaste jaoks eriti usaldusväärse koolitajana. Täiendavad nõuded on heaks kiitnud EAKL üldkoosolek 12.09.2014.
EAKL talveseminaril 6.-8. veebr. 2015 said esimesed 10 autokooli tunnustuse:
AIDE Autokool
Autokoolitus OÜ
Dizel
Haja Autokool 
Helju Kalviku Autokool
LRK Autokoolitus
Radiant
Tapa Autokool
Tugev Partner
Viljandi Autom
11.03.2015 toimunud EAKL juhatuse koosoleku otsusega lisati edumeelsete autokoolide nimekirja veel viis EAKL liikmeskooli:
Annely Autokool OÜ
Arbimäe Liikluskool OÜ
Autokool MEWO OÜ
Odium Autokool OÜ
Olustvere Teenindus- ja Majanduskool
13.05.2015 toimunud EAKL juhatuse koosoleku otsusega lisati avalduste põhjal edumeelsete autokoolide nimekirja veel kaks EAKL liikmeskooli:
Sõidukoolituse OÜ
Taavo Tenno Autokool