KUTSE ANDMINE
Eesti Autokoolide Liit MTÜ on tunnustatud Kutsekoja poolt mootorsõidukijuhi kutseandjana. Huvilistel on vajalik selle kutse saamiseks tutvuda alljärgnevate materjalidega:
Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6 kutsestandard
Mootorsõidukijuhi õpetaja kutse andmise kord
Kutse taotlemise tasu
Kutsekomisjoni koosseis 
Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks
Hindamisstandard
Portfoolio koostamise juhend