KUTSE ANDMINE
Eesti Autokoolide Liit MTÜ on tunnustatud Kutsekoja poolt mootorsõidukijuhi kutseandjana. Huvilistel on vajalik selle kutse saamiseks tutvuda alljärgnevate materjalidega:
Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6 kutsestandard
Mootorsõidukijuhi õpetaja kutse andmise kord
Kutse taotlemise tasu
Kutsekomisjoni koosseis 
Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks
Hindamisstandard
Portfoolio koostamise juhend

Dokumene võib esitada jooksvalt. Komisjon kutsutakse kokku kohe, kui on esitatud 5 või enam avaldust