KUTSE ANDMINE
Eesti Autokoolide Liit MTÜ on tunnustatud Kutsekoja poolt mootorsõidukijuhi kutseandjana. Huvilistel on vajalik selle kutse saamiseks tutvuda alljärgnevate materjalidega:
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10889106/
Mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6 kutsestandard
Mootorsõidukijuhi õpetaja tase 6 KA kord
Kutsekomisjoni koosseis 
Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks
Hindamisstandard
Portfoolio koostamise juhend
VÕTA arvestamise kord

Kutse taotlemise tasu on 153 €; kutse taastõendamise tasu on 73 €, mida saab maksta Eesti Autokoolide Liit MTÜ  arveldusarvele EE312200221010227076

Dokumene võib esitada jooksvalt. Komisjon kutsutakse kokku kohe, kui on esitatud 3 või enam avaldust. Küsimuste korral annab nõu Jaan Luberg, tel. 53026400