EAKL ühines 2009 aastal Euroopa Liiklusohutuse Hartaga, mille eesmärgiks seati aastal 2004 Euroopas liiklusõnnetuses hukkunute arvu vähendamine aastaks 2010 50 000-lt inimeselt25000-ni. Selle ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks on üle 1400 organisatsiooni andnud oma panuse – võttes kohustusi, mis aitavad kaasa eesmärgi täitumisele.
 
Eesti Autokoolide liidu üheks võetud kohustuseksHartas on korraldada „Kaitsliku Autojuhi” kampaania, mille kaudu teavitatakse inimesi kaitsliku juhtimisviisi tähtsusest ning autojuhid saavad ka reaalselt oma oskusi proovida võistlustel. Neid võistlusi hakkabki EAKL sel aastal korraldama ning juba esimene üritus leiab 16. mail aset Pärnus.
 
„Kaitsliku Autojuhi” kampaania võistlus on mõeldud kõigile autojuhtidele, kes soovivad proovile panna oma sõiduoskust kaitsliku juhtimise põhimõtetest lähtuvalt. Eesti neljas regioonis korraldatav võistlus tipneb finaalvõistlusega, kus iga regiooni paremad selgitavad omavahel välja Eesti „Kaitsliku Autojuhi 2010”. Selleks tuleb sooritada edukalt 30-st küsimusest koosnev teooriatest ning täpsussõit.
 
 „Kaitsliku Autojuhi” võistlusest saavad osa võtta autojuhid, kellel puuduvad raskemad rikkumised liikluses. Välistatud on roolijoodikud ning selliste rikkumistega autojuhid, mille tõttu on ette nähtud juhtimisõiguse peatamine. See välistab võimaluse saada Kaitslikuks Autojuhiks isikul, kes on samas suuremat sorti liiklureeglite rikkuja.
 
Kaitslik juhtimisviis on autojuhi oskus näha enda ümber toimuvat ning võime ennetada liiklusõnnetusi, arvestades seejuures teiste juhtide võimalikke vigu ja ilmastikutingimusi. Kaitsliku juhtimise põhireeglid on: „Ole tähelepanelik”„Ära ületa kiirust”, „Ole paindlik” ja „Ära ole kindel teistes juhtides”. Nendele ja veel paljudele kaitsliku juhtimise põhimõtetele mõeldes, suudame vähendada liiklusõnnetusi ja neis hukkunud inimeste arvu aidates seeläbi kaasa Harta eesmärgi saavutamisele.
 
„Kaitsliku Autojuhi” võistlused leiavad aset 16. mail Pärnus, 30. mail Tallinnas, 06. juunil Rakveres ja 13. juunil Tartus. Ürituste korraldamisse on kaasatud ka Eesti Autospordiliit, kellega on kavas välja töötada ühine vigursõidusari.
 

Täpsemat informatsiooni üritustest saate siitsamast kodulehelt või võttes ühendust Autokoolide Liiduga telefonil             44 70 505      . 

 

Soovime kõigile kaitslikku liiklemist!