16. dets EAKL on Kutsekojas mootorsõidukijuhi kutse andja Neeme Külmallik


SA Kutsekoda kuulutas paar kuud tagasi välja hanke mootorsõidukijuhi õpetaja 6.taseme kutse andmiseks. Senini tegeles kutse andmisega Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž. 07.12.2016 oli Kutsekojas koos väga soliidne komisjon, kelle ees käisid küsimustele vastamas EAKL poolt Neeme Külmallik ning Jaan Luberg (Enn oli sel päeval tööasjus välismaal). Järgnevalt ametlik teade Kutsekoja kodulehelt  http://kutsekoda.ee/et/uudised/view/10628286

Hariduse Kutsenõukogu liikmed otsustasid kinnitada Eesti Autokoolide Liidu mootorsõidukijuhi õpetaja, tase 6 kutse andjaks kuni 2021. aasta lõpuni. Avalikul kutse andja konkursil kandideeris ka Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž, kellel olid mootorsõidukijuhi kutse andja õigused eelmisel perioodil. Konkursi võitis aga ühehäälselt Eesti Autokoolide Liit.