21. veebr Sõiduõpetajate täiendkoolitus Lenno Põder

Mainori kõrgkool annab teada - 14. ja 15. märtsil toimub Pärnus 
Mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitus.

Koolitus toimub aadressil Rüütli tn 2 Mainori kõrgkoolis. 

Mõlemal päeval algusega 9:00. 
Kavas: 
14.03 - Liiklusalased õigusaktid - Uus liiklusseadus (lektor 
kooskõlastamisel) 1 AP
15.03 - Andragoogika - täiskasvanuõpetamise alused, meetodid (lektor Anne 
Roosipõld) 1 AP

Ühe ainepunkti (AP) maksumus on 50 eurot koos käibemaksuga
Palume varakult eelregistreerida, sest nõudlus on tänavu suur ja kohti ei 
pruugi kõigile jätkuda. Registreerimiseks saatke palun e-mail õpetajate 
arvuga ilme.ree@mk.ee, paralleelselt võite saata ka aide@aide.ee

Arve väljastab Mainor. 
Küsimused esitada e-mailil ilme.ree@mk.ee või telefonil 5127448. 

Edu autojuhtide koolitamisel!

EAKL