1995.aasta kevadel mai kuul toimus esimene katse luua Autokoolide Liit. Asutusi, firmasid, riiklikke õppeasutusi oli selleks ajaks vabariigis 150 ringis, kes omasid Haridusministeeriumi litsentsi sõidukijuhtide õpetamiseks. 12.mail 1995.a. moodustasid 16 autokooli Eesti Autokoolide Liidu, mille juhatuse esimeheks valiti Vello Lõugas. Siis aga soikus jällegi kõik ligi kaheks aastaks. Ei suudetud Liidu põhikirja ametlikult registreerida. Kaks aastat hiljem 1997.a.19.veebruaril koguneti taas Tallinna ja siis suudeti alla kirjutada "EAKL asutamisleping". Otsustati, et EAKL on autokoolide vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on sõidukijuhtide väljaõppe taseme tõstmine ja liiklusohutuse parandamine, õppematerialide ja -metoodika väljatöötamine ja levitamine, autokoolide huvide esindamine ja kaitsmine, turu- ja kliendiuuringute korraldamine, õigusabi ja konsulteerimine.

Valiti EAKL juhatus: Vambola Kermes, Indrek Palu, Heli Antikainen, Oleg Botvin ja Ants Elb. Tookord valis juhatus EAKL esimeheks Heli Antikaineni. Järgnevalt on EAKL-i juhtinud Ants Elb, Oleg Botvin ja alates 2004.a. on juhatuse esimees Enn Saard.

Vahepealsed aastad on teinud muudatusi ja korrektiive nii põhikirjas, kui ka juhatuses. Iga kahe aasta järel toimuvad juhatuse valimised, 2014.a. valiti juhatusse: Enn Saard (juhatuse esimees), Neeme Külmallik (esimehe asetäitja), Aarne Juus, Helju Kalvik ja Anu Liiser

Tasapisi on otsitud ja saadud kontakte ka naaberriikide autokoolide ühendustega ja on toimunud ka õppereisid Soome, Rootsi, Tšehhi, Slovakkiasse, Austriasse, Norrasse, Moldovasse, Ungarisse.  Sisse on juurdunud EAKL-i suve- ja talveseminarid, kus autokoolide juhid ja õpetajad saavad kokku, vahetavad kogemusi, püüavad koos leida lahendusi tekkinud küsimustele.
31.05.2018 valiti üldkoosolekul juhatusse: Neeme Külmallik (juhatuse esimees), Arne Juus (esimehe asetäitja, Anu Liiser, Eveli Naumanis, Kulno Klein