31.05.2018 kinnitas üldkoosolek EAKL põhikirja uuendatud sõnastuses, mis on leitav siin