Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid tuleb kutse andjale esitada elektrooniliselt. Hindamiskomisjon kutsutakse kokku, kui on laekunud kolm taotlust.

 Ootame aktiivset osavõttu!