30.05.2022 kinnitas üldkoosolek EAKL põhikirja uuendatud sõnastuses, mis on leitav siin